top of page

LITERATUURMUSEUM & KINDERBOEKENMUSEUM

Spinner & Langkous heeft - onder bezielend opdrachtgeverschap van Ingrid Eilander van het toenmalig Letterkundig Museum en in samenwerking met Koos de Wilt - een belangrijke bijdrage geleverd aan de toekomstverkenning voor de Stichting Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum. Hèt centrale instituut waar de literaire archieven en nalatenschappen van Nederlandse auteurs en illustratoren worden verzameld, geconserveerd, ontsloten en geëxposeerd. Meer weten?

KLANT LITERATUURMUSEUM & KINDERBOEKENMUSEUM  BELEVING TOEKOMSTVERKENNING  PARTNERS KOOS DE WILT

bottom of page